ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ-ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ-ΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ – Γ.Ε.ΜΗ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

H Εταιρεία Ef Di MEDIA ,είναι μία από τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες εταιρίες δημοσίευσης ισολογισμών τα τελευταία 15 χρόνια πανελλαδικά…

Είσοδος μέλους

 

Δείγματα Δημοσίευσης Ισολογισμών σε Ιστοσελίδα

 

DEMO1   DEMO2 DEMO3 DEMO4

δημοσιευσεις ισολογισμων, δημοσιευση ισολογισμου ,δημοσιευση ισολογισμου στο γεμη, διεκπεραιωσεις γεμη,δημοσιευση ισολογισμου αμεσα

 

Τι πρέπει να γνωρίζετε…

Για την υλοποίηση της διάταξης (δηλαδή, για να αναρτούν νόµιµα οι ΑΕ και οι ΕΠΕ) στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφηµερίδες τις δηµοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. Προσκλήσεις, οικονοµικές καταστάσεις /ισολογισµό κλπ), θα πρέπει είτε να έχουν δηλώσει την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής είτε να ζητήσουν την καταχώρηση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία γίνεται µετά από συµπλήρωση και υποβολή αίτησης/ δήλωσής τους (όπως η παρούσα) και αφού καταβληθεί παράβολο 10,00 €.

Επειδή στις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται σαφώς ότι : «Όπου στον κ.ν.. 2190/1920 και ο 3190/1955 προβλέπεται δηµοσίευση σε άλλα έντυπα µέσα, εκτός από το ΦΕΚ /ΤΑΕ ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή µπορεί να αντικαθίσταται µε ανάρτηση των δηµοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας», συνεπώς διευκρινίζεται ότιπρέπει να υπάρχει ξεχωριστή ιστοσελίδα της εταιρείας και όχι του εκπροσώπου, µετόχου κλπ περισσοτέρων . π.χ.   www.efdi.gr/η εταιρεια σας ή www.η εταιρεια σας.efdi.gr

δημοσιευσεις ισολογισμων, δημοσιευση ισολογισμου ,δημοσιευση ισολογισμου στο γεμη, διεκπεραιωσεις γεμη