Υπηρεσίες Προς Λογιστές

Είστε λογιστής ή λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο;

δημοσιευση ισολογισμου  Επειδή ο χρόνος είναι χρήμα και τα τελευταία χρόνια ο χρόνος σας είναι αρκετά περιορισμένος,Η EFDI MEDIA είναι εδώ για να σας λύσει τα χέρια. Εξοικονομήστε χρόνο όπως εκατοντάδες συνάδελφοί σας , επωφεληθείτε από τα μοναδικά πακέτα ιδικά για εσάς.

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει για εσάς:

1)Την δημοσίευση των ισολογισμών σας με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμείτε δημιουργώντας για εσάς και μια βάση δεδομένων στο site μας όπου κάνοντας είσοδο μέλους από το αρχικό μενού και βάζοντας τους κωδικούς που δημιουργούμε για εσάς , θα μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βλέπετε όλους τους πελάτες σας αναλυτικά το που δημοσίευσαν πότε δημοσίευσαν, σε πια εφημερίδα, σε πια σελίδα σε ποια ιστοσελίδα, να εκτυπώνετε τις μακέτες των ισολογισμών που θα έχουμε κατασκευάσει για εσάς ανά πάσα στιγμή καθώς και τα ΦΕΚ τους εφόσον έχουν Δημοσιευθεί.
ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ : Πατήστε το κουμπί που λέει Είσοδος Μέλους και βάλτε τα στοιχειά username:logistis password: 12345 για να δείτε ένα παράδειγμα.

2)Την διαδικασία γνωστοποίησης της ιστοσελίδας στο Γ.Ε.ΜΗ.

3) Την έκδοση δηπλοτύπου απο την ΔΟΥ και την κατάθεση του φακέλου της κάθε εταιρείας σας στο Γ.Ε.ΜΗ.

4)Την πρόσβαση σας στα οικονομικά αρχεία της εταιρείας μας σε δημοσιευμένους ισολογισμούς και ΦΕΚ πανελλαδικά οποιουδήποτε έτους.

5) Προνομιακές τιμές στην υπηρεσία Τράπεζα Οικονομικών Πληροφοριών. Προφυλαχθείτε και προφυλάξτε τους πελάτες σας λαμβάνοντας οικονομικά στοιχεία καθών και στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων , σε βάθος πενταετίας μέχρι και σήμερα ,όπως :

  • Πληροφορίες για ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και αιτήσεις πτωχεύσεων.
  • Πληροφορίες για υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών και τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες επι ακινήτων.

6)Αναλαμβάνουμε την τακτοποίηση κάθε είδους θεμάτών επιχειρήσεων αναφορικά με τη σύσταση ,τροποποίηση Καταστατικών , λύσεις Εταιρειών , έκδοση πιστοποιητικών απο Γ.Ε.ΜΗ. και Πρωτοδικειίο, σχεδίαση και κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

 Συγκεκριμένα το γραφείο μας
σε συνεργασία με εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο αναλαμβάνει για  λογαριασμό των πελατών σας το σύνολο των
ενεργειών  που απαιτούνται για τη σύσταση
μιάς Εταιρείας στην Υπηρεσία μιάς Στάσης με τη σύνταξη του σχετικού φακέλλου,
την  υποβολή του και την παρακολούθησή
του μέχρι την τελική έγκριση και παραλαβή των αντιγράφων .Επίσης αναλαμβάνουμε
σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο των ενεργειών για τη διεκπεραίωση
τροποποιήσεων καταστατικών  εταιρειών οποιασδήποτε
νομικής μορφής (σύνταξη – δημοσίευση).Οι δυνατότητές μας επεκτείνονται επίσης
και  στη σύνταξη φακέλλων
νομιμοποίησης  Εταιρειών για  χρήση από Τράπεζες η αλλού ,ενέργειες που
περιλαμβάνουν την έκδοση κάθε είδους πιστοποιητικών ,αντιγράφων  Καταστατικών από Γ.Ε.ΜΗ. η Πρωτοδικείο.
Επίσης αναλαμβάνουμε τη σύνταξη των μισθωτηρίων για λογαριασμό των πελατών σας
καθώς και την ανάρτησή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. Τέλος,έχουμε τη δυνατότητα σε
συνεργασία με εξειδικευμένο Δικηγορικό Γραφείο να αναλάβουμε τη σύνταξη
φακέλλου κατάθεσης και κατοχύρωσης Εμπορικών Σημάτων από τη αρχή της
διαδικασίας έως το τέλος αυτής  ,συμπεριλαμβανομένης  και της παρακολούθησής των κατά το στάδιο του
ελέγχου που προβλέπεται από τον νέο Νόμο 4072/2012  καθώς  και της σύσταξης των σχετικών υπομνημάτων
όποτε  αυτά απαιτούνται .

Με το τρόπο αυτό σας απαλλάσσουμε από την εμπλοκή σας
σε  χρονοβόρες γραφειοκρατικές
διαδικασίες,με τις οποίες επιβαρύνοτνατι συνεχώς τα λογιστικά γραφεία  εκτός των καθηκόντων τους και αναλαμβάνουμε
εμείς να σας τις διεκπεραιώσουμε με ακρίβεια ταχύτητα και  συνέπεια  και με άκρως λογικές και οικονομικές για τον
πελάτη σας χρεώσεις .

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε μαζί μας.